Vilkår Fjordkraft Netthandel

MERK: Ved å bruke Fjordkraft Netthandel bekrefter du at du godtar disse vilkårene («Vilkårene»).

1. Fjordkraft Netthandel.

Fjordkraft Netthandel leveres av Fjordkraft AS («FK») og er tilgjengelig for deg som er strømkunde Privat hos Fjordkraft. Du må være 18 år eller eldre for å benytte Fjordkraft Netthandel. Kun personer har rett til å benytte tjenesten og ingen maskiner, skript eller automatiske tjenester må brukes til å samle opp økonomiske fordeler gjennom tjenesten. Fjordkraft Netthandel er kun til personlig og ikke kommersiell bruk. Du kan bare ha én konto. Eventuelle duplikatkontoer vil bli annullert.

2. Hvordan Fjordkraft Netthandel fungerer. Til toppen

Via Fjordkraft Netthandel får du tilgang til nettbutikkene til et stort antall forhandlere («Affiliates»). Fjordkraft Netthandel tilbyr kunder som handler hos Affiliates gjennom Fjordkraft Netthandel, og dermed utfører såkalte Kvalifiserende kjøp, mulighet til å opparbeide en bonus i form av penger som sendes FK og som så utbetales deg på din Fjordkraft konto. Pengene kan kun benyttes som fratrekk på strømregningen, og ikke utbetales kunden. Hvor stor sum du kan opparbeide deg på hvert enkel kjøp vil fremgå av Fjordkraft Netthandels nettsider og vil variere fra Affiliate til Affiliate. Merk at FK kun gir penger tilbake på din strømregning som tilsvarer nøyaktig det beløpet som FK mottar fra den aktuelle Affiliate i forbindelse med ditt kjøp. På grunn av valutasvingninger kan derfor beløpet som krediteres Min Netthandel variere noe fra beløpet som fremgår av Fjordkraft Netthandels nettsider. Et kjøp er et "Kvalifiserende kjøp" så snart alle vilkårene i tilbudet fra en Affiliate med hensyn til dette kjøpet, inkludert eventuell venteperiode, er oppfylt. Pengene kan ikke overføres til tredjepart.

3. Bruk av opptjent sum: Til toppen

Du må til enhver tid være innlogget for å opptjene pengesum. Fjordkraft refunderer ikke beløp dersom man ikke er innlogget. Du må være aktiv Fjordkraftkunde for å kunne opptjene/benytt oppsparte penger. Pengene brukes til å nedbetale strømregning hos Fjordkraft. Kunden må selv aktivt velge når oppspart sum skal benyttes til å betale ned strømregningen. Pengene kan ikke utbetales. Dersom man avslutter sitt kundeforhold hos Fjordkraft refunderes ikke opptjent pengesum.

4. Kreditering. Til toppen

FK krediterer Min Netthandel når vi mottar pengene fra den aktuelle Afilliate. Ved reiser så skal disse være gjennomført før transaksjoner kan finne sted. Det er ditt ansvar å kontrollere Min Netthandel regelmessig for å sikre at den er riktig kreditert og at kontosaldoen er korrekt. Hvis du ikke tror at en sum er riktig kreditert Min Netthandel, må du fylle ut og sende inn Skjema for manglende transaksjoner som finnes på Fjordkraft Netthandel innen 6 måneder. Summen av oppsparte penger kan justeres for returer, annulleringer og andre hendelser. Slike justeringer kan gjøres når som helst. FK forbeholder seg retten til å terminere alle fordelskontoer ved misbruk eller bedrageri, eller hvis du ikke lenger kan nås på angitt e-postadresse.

5. Affiliates. Til toppen

Affiliates drives uavhengig av, og er ikke på noen måte kontrollert av, FK. Fjordkraft Netthandel kan i visse tilfeller vise en stikkordsside eller annen beskrivelse over vilkårene for visse Affiliates, men Affiliates kan pålegge vilkår eller begrensninger som avviker fra eller kommer i tillegg til de som er beskrevet på slike stikkordssider eller beskrivelser. FK er ikke ansvarlig for å opprettholde nivået som tilbys av forskjellige Affiliates, eller for kravene som stilles av Affiliates i forbindelse med forskjellige tilbud. Hver Affiliate har forbeholdt seg retten til når som helst, og uten varsel, å kunne endre beløp eller prosentandel for tilbakebetaling de tilbyr, i tillegg til vilkårene for alle typer Kvalifiserende kjøp, og Affiliates er ikke forpliktet til å betale en sum på noe bestemt kjøp. FK kan derfor ikke garantere at noen bestemt Affiliate vil delta i Fjordkraft Netthandel til et hvert tidspunkt, og FK er ikke ansvarlig hvis en Affiliate ikke betaler for en bestemt transaksjon. Affiliates kan når som helst trekke seg fra Fjordkraft Netthandel. Av og til kan du bli tilbudt kupongkoder eller kampanjetilbud, for eksempel gratis forsendelse, i Fjordkraft Netthandel. Disse tilbudene kommer fra Affiliates, og ikke fra FK. FK er ikke ansvarlig for utløpte kuponger eller utdaterte kampanjer eller om Affiliates unnlater å godta slike kuponger eller koder. Merk at noen Affiliates vil tilby forskjellige nivå på tilbakebetalinger på forskjellige typer varer eller til forskjellige tidspunkt. Affiliates tilbyr vanligvis ikke tilbakebetaling på moms og frakt.

6. Transaksjon med Affiliates. Til toppen

FK kontrollerer ikke produktene eller tjenestene som tilbys av Affiliates eller andre tredjeparter. Tredjepartsnettsteder og Affiliates som nås via Fjordkraft Netthandel, er selv ansvarlige for alle aspekter ved ordrebehandling, ordreoppfyllelse, forsendelse og ekspedering, fakturering og kundeservice. FK er ikke part i transaksjonene som skjer mellom deg og Affiliates som du velger å handle fra. Hvis du kjøper produkter eller tjenester fra Affiliates, blir du kunde hos disse forhandlerne og må derfor rette eventuelle kommentarer, klager eller forespørsler som gjelder kjøpene, til disse forhandlerne og ikke til FK. Alle regler, policyer (inkludert personvernpolicyer) og driftsprosedyrer for disse Affiliates gjelder for deg når du bruker disse forhandlernes nettsteder eller lokale forretningslokaler.FK forbeholder seg retten til å justere transaksjoner som feilaktig publiseres i Fjordkraft Netthandel. Dette omfatter for eksempel feil som har oppstått som følge av tekniske feil, skrivefeil eller andre feilaktig publiserte beløp eller prosentsatser.

7. Opplysninger. Til toppen

Databehandling skjer i henhold til kravene i Personopplysningsloven. Når du bruker Fjordkraft Netthandel samtykker du til at FK deler opplysninger du har oppgitt via tjenesten, eller opplysninger som FK har innhentet om fordelskontoen din eller shoppingatferden din, med samarbeidspartnere og Affiliates, og disses representanter, som for eksempel uavhengige revisorer, konsulenter eller advokater. FK, våre samarbeidspartnere eller nettforhandlerne kan utlevere personopplysninger om deg dersom dette er krevet av myndigheter eller domstoler. Opplysningene kan også brukes i aggregerte markedsføringstjenester eller der det er nødvendig for innløsning eller overføring av rabattene dine. Videre samtykker du til at FK kan motta eventuelle kontoopplysninger fra samarbeidspartnere og alle Affiliates, inkludert, men ikke begrenset til, opplysninger som gjelder det Kvalifiserende kjøpet, for eksempel bestilte produkter, ordrenummer, tidspunkt og dato for det Kvalifiserende kjøpet og e-postadressen som ble angitt for det Kvalifiserende kjøpet.

8. Virus. Til toppen

FK har foretatt rimelige tiltak for å forhindre innføring av virus eller annet ødeleggende materiale på nettstedet til tjenesten. FK gir ingen garanti for at dette nettstedet er fritt for ødeleggende materiale. I tillegg kan FK ikke garantere at tilgangen til dette nettstedet vil være uavbrutt eller feilfri.

9. Terminering av eller endringer i programmet. Til toppen

FK kan når som helst velge å legge ned Fjordkraft Netthandel. Varsel om terminering av tjenesten vil sendes til epostadressen du har registrert hos FK. FK vil ikke være ansvarlig for å ha unnlatt å varsle deg om terminering av Fjordkraft Netthandel hvis slik unnlatelse skyldes årsaker som ligger utenfor FKs kontroll, inkludert feil i e-postprogrammet ditt, unøyaktig e-postadresse, at du ikke leser e-post på nettet eller at du unnlater å informere FK om endringer i e-postadressen.

10. Vilkårsendringer. Til toppen

FK kan endre disse Vilkårene fra tid til annen, med eller uten varsel, og det at du fortsetter å bruke Fjordkraft Netthandel etter slike endringer, skal anses som at du godkjenner alle slike endringer. Det er ditt ansvar å kontrollere Vilkår-delen på Fjordkraft Netthandel regelmessig for å undersøke om Vilkårene har blitt endret. Hvis du ikke godtar eventuelle endringer til Vilkårene, må du umiddelbart slutte å bruke tjenesten.

11. Terminering. Til toppen

Din bruk av Fjordkraft Netthandel er underlagt Vilkårene. Hvis du eller noen som opptrer på dine vegne, unnlater å overholde Vilkårene, gjør forsøk på svindel eller misbruk knyttet til oppsamling eller innløsning, eller oppgir feil opplysninger i Fjordkraft Netthandel, kan det føre til at din bruk av Fjordkraft Netthandel termineres, at Min Netthandel annulleres og/eller at du taper oppsamlet pengesum.

12. Spørsmål og klager. Til toppen

Dersom du har spørsmål eller klager som gjelder Fjordkraft Netthandel kan du sende inn Skjema for manglende transaksjoner som finnes på Fjordkraft Netthandel. Du kan også klage til Forbrukerrådet via Forbrukerrådets nettside: https://eskjema.forbrukerradet.no/skjema/FRA0061/.